Home Home

" ... Člověk potřebuje přírodu, nebo alespoň ostrůvky přírody, aby se mu lépe žilo. Jaký je lepší život, v hluku a jedovatých plynech z aut, anebo za zpěvu ptáků a vůně květů? Může člověk, který žije ve městě chtít pěkné podmínky pro život? Anebo se má smířit s tím, že bude denně dýchat jedy a málokdy pozná, co je to klid a ticho? Žije se ve městě za trest? Je s podivem, že stále velmi málo lidí chápe, že plenění přírody je přímo úměrné zhoršování životních podmínek lidí ... "

(úryvek z dopisu pana Adama Bartoše)

Zapsaný spolek "Za naši budoucnost", založený jako občanské sdružení již na jaře roku 2005, sdružuje lidi, kterým není lhostejné v jakém životním prostředí žijí, a kteří jsou ochotni pro jeho zlepšení něco učinit. Naše sdružení má celostátní působnost, v současnosti se však zabývá především již dále neúnosnou situací v ulici V Holešovičkách a jejím okolí, kde v těsné blízkosti obytných domů a nemocnice projíždějí denně desetitisíce aut. Tato lokalita, nazývaná Rokoska, dostala totiž v sedmdesátých létech tu "čest", že je tudy vedena severojižní magistrála...

Kdo jsme | Podnět ke změně ÚP | Výsledky měření | Korespondence a tisk | Lokalita Rokoska | Fotogalerie | Stanovy spolku | Kontakt
Albion Systems s.r.o.