Home Home

Kdo jsme

Zapsaný spolek "Za naši budoucnost" byl založen na jaře roku 2005. Sdružuje lidi, kterým není lhostejné v jakém životním prostředí žijí, a kteří jsou ochotni pro jeho zlepšení něco učinit. Náš spolek má celostátní působnost, v současnosti se však zabývá především dále již neúnosnou situací v ulici V Holešovičkách a jejím okolí, kde v těsné blízkosti obytných domů a nemocnice projíždějí denně desetitisíce aut. Tato lokalita, nazývaná Rokoska, dostala totiž v sedmdesátých létech tu "čest", že je tudy vedena severojižní magistrála ...

Dosáhnout bychom chtěli těchto cílů

 • Urychlení výstavby vnějšího okruhu v severozápadní části Prahy
  (úsek Ruzyně-Suchdol-Březiněves)
  Tato stavba prokazatelně ulehčí nejen naší lokalitě, ale také Letné, Dejvicím aj. Nedá se říci, že chceme zátěž přenést na jiné občany. Vnější okruh povede v dostatečné vzdálenosti od obydlí (stovky metrů, v našem případě jsou to pouze metry), v případě největšího odpůrce Suchdola bude dokonce schována v tunelu. Navíc se jedná o náhorní oblasti s nesrovnatelně lepšími rozptylovými podmínkami, než má pražská kotlina.
 • Zamezení vyústění městského (vnitřního) okruhu na Pelc-Tyrolce
  Tuto celou stavbu nejlépe znovu přehodnotit a zapojit do rozhodování i veřejnost (dnešní projekt se téměř neliší od projektů ze sedmdesátých let!)
 • Zachování povltavské zeleně
  Zde se nyní nachází pro naši oblast (ale také pro Holešovice) jediná možnost pro sportování a aktivní odpočinek. V budoucnu by tudy měl vést městský okruh s cca 100 000 auty denně ...
 • Zachování nemocničního zařízení na Bulovce
  Možná to leckoho překvapí, ale objevily se plány (a ty se někde již realizují) na její postupnou likvidaci a následný prodej jejích vysoce lukrativních pozemků.

Hlavním cílem sdružení je tedy vyvíjet tlak na patřičné orgány, aby bylo dosaženo kvalitativního zlepšení životního prostředí v této lokalitě a zejména, aby se situace ještě více nezhoršovala, což je bohužel trend posledních několika let. Jednáme kvůli tomu nejen s úřady, ale jsme také v kontaktu a spolupracujeme s ostatními dotčenými institucemi jako je např. nemocnice Bulovka, Jaderná fakulta ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulta UK a její studentské koleje nebo firmy sídlící v naší lokalitě. Navíc jednáme a radíme se s odborníky pro dopravu, ekologii aj. Nemáme v úmyslu cokoliv nesmyslně blokovat, což některá "ekologická" sdružení často činí. Moc dobře si uvědomujeme, že řešení vždy spočívá v určitém kompromisu. Pro velkoměsto, kde se střetává mnoho zájmů to platí dvojnásob. Musí však existovat skutečný demokratický dialog, nikoliv nějaký diktát "shora", kterému se mají ti "dole" podřídit. To už jsme tu totiž jednou zažili a pevně věříme tomu, že dnešní demokracie je pře i jen někde jinde ...

Možnost dýchat čistý vzduch, nebýt 24 hodin denně obtěžován obrovským hlukem a otřesy, moct si otevřít okno, nemuset se obávat, že vás srazí auto hned, jak vyjdete ze dveří svého domu...to jsou pro většinu lidí naprosto samozřejmé věci. Ne však pro obyvatele Rokosky. Mají tito lidé pouze smůlu, že jim před jejich domy v sedmdesátých létech postavili magistrálu a dnes se s tím už nedá nic dělat? Mají se tito lidé koukat, jak se situace stále více zhoršuje? Anebo snad odsud radši utéct?

V našem sdružení si myslíme, že tomu tak být nemusí. Proč bychom měli jen pasivně přihlížet, jak pod našimi okny rok od roku přibývají další a další tisíce aut? Pokud budou existovat lidé s vůlí a ochotou věci měnit a nenechat si hlavně všechno líbit, dá se lecčeho dosáhnout. Právě takové lidi v našem sdružení potřebujeme a pokud i Vám není osud naší lokality lhostejný, obraťte se prosím na nás. Jde přece nejen o "naši budoucnost", ale především o budoucnost našich dětí!

Kdo jsme | Podnět ke změně ÚP | Výsledky měření | Korespondence a tisk | Lokalita Rokoska | Fotogalerie | Stanovy spolku | Kontakt
Albion Systems s.r.o.