Home Home

Zapsaný spolek

Za naši budoucnost, z.s.


Předsedkyně spolku

Ing. Vlastislava Šenarová

Adresa
V Holešovičkách 25
182 00 Praha 8 - Libeň
IČO 269 924 42
Registrace: Městký soud v Praze, L 15476
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1970504319/0800

Telefon, fax
: +420 734 301 568
E-mail: ZaNasiBudoucnost
Web: www.zanasibudoucnost.wz.cz

Výpis ze spolkového rejstříku

Kdo jsme | Podnět ke změně ÚP | Výsledky měření | Korespondence a tisk | Lokalita Rokoska | Fotogalerie | Stanovy spolku | Kontakt
Albion Systems s.r.o.