Home Home

Výsledky měření hluku a imisí V Holešovičkách

V níže uvedených dokumentech Vás seznamujeme s výsledky měření hluku a imisí v ulici V Holešovičkách. Již nyní hodnoty překračují přípustné hygienické normy, jak asi bude vypadat situace po zprovoznění tunelu Blanka s vyústěním do naší ulice!?

Měření a zmapování situace zamoření Holešoviček imisemi

Naše sdružení iniciovalo měření ČHÚ přímo v ulici V Holešovičkách. Analýza výsledků měření SVÚOM s.r.o. poukazuje na mnohonásobné překročení limitů emisí viz. vyhodnocení ČHÚ, dokument, graf NO2 a graf PM10.

Rozbor a vysvětlení k výsledkům měření

nejdůležitější fakta o znečištěném životním prostředí v ulici V Holešovičkách a okolí - rozbor protokolu.

Překročené limity hluku

Měření hluku v ulici V HOLEŠOVIČKÁCH - odpověď Hygienické stanice HMP.

Měření hluku v ulici v Holešovičkách

Žádost "Hygienické stanice HMP" o aktualizaci "Harmonogramu" na protihlukové opatření v ulici "V Holešovičkách" ze dne 21.6.2006 poslané TSK.

Protokol o měření hluku

Zdravotní ústav se sídlem v Praze provedl měření hluku v ulici V Holešovičkách a protokol ze dne 15.06.2007 opět naměřil překračování hlukových limitů. Hygienická stanice hl. m. Prahy potvrzuje trvalé překračování hygienických norem, zejména v nočních hodinách. Ve Sborníku stanovisek již bohužel zesnulého veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla a kolektivu dalších autorů se dočtete o doporučeních ombudsmana týkajících se zvukových zátěží. Podívejte se také na přílohu s hlukovými limity v EU

10.10.2006 - Návrh žaloby o zdržení se imisí hluku a škodlivin

Naše aktivity za zdravý život v Libni, více v článku zde.

Kdo jsme | Podnět ke změně ÚP | Výsledky měření | Korespondence a tisk | Lokalita Rokoska | Fotogalerie | Stanovy spolku | Kontakt
Albion Systems s.r.o.